Theses 

Stravovací zvyklosti studentů a některé odlišnosti v závislosti na kouření cigaret – Bc. Pavel Macek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Bc. Pavel Macek

Diplomová práce

Stravovací zvyklosti studentů a některé odlišnosti v závislosti na kouření cigaret

Eating habits of students and some differences to smoking cigarettes

Anotace: Práce se zabývá výživou, doporučenými výživovými dávkami a stravovacími zvyklostmi studentů na střední škole a zjišťuje odlišnosti ve stravovacích zvyklostech dvou specifických skupin studentů, kterými jsou kuřáci cigaret a studenti ubytovaní na domově mládeže.

Abstract: The work deals with nutrition, recommended dielary doses and eating habits of students in secondary school and finds differences in the diet of two specific groups of students who are cigarette smokers and students staying at the boarding school.

Klíčová slova: Výživa, stravovací zvyklosti, sacharidy, bílkoviny, tuky, pitný režim, vitaminy, minerální látky, kouření cigaret, závislost. Nutrition, eating habits, carbohydrates, proteins, fats, drinks, vitamins, minerals, smoking cigarettes, addiction.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 12:41, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz