Theses 

Factors Influencing the Prosperity of SME – Bc. Valeriya Panshina

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Valeriya Panshina

Bachelor's thesis

Factors Influencing the Prosperity of SME

Factors Influencing the Prosperity of SME

Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje problematice malých a středních podniků, a jejich vlivu na národní ekonomiku států. Téma je velmi aktuální v současné době, protože malé a střední podniky hrají významnou roli v efektivním zákaznickém servisu na všech úrovních. Autor zkoumá klíčové teoretické aspekty vztahující se k malým a středním podnikům a různé oblasti jejich aktivit, specifické požadavky na různé oblasti podnikového managementu a jejich vliv na celkové ekonomické výstupy malých a středních podniků. Analýza nabízí hodnotné empirické údaje, protože autorka analyzuje aktivity konkrétního malého podniku dle určených aspektů.

Abstract: This bachelor’s thesis is dedicated to the topic of small and medium companies, and the impact they have on the national economies of countries. The topic is relevant as of today, as small and medium enterprises play an ever-growing role in the effective customer service on all levels. The author investigates the key theoretical aspects related to small and medium companies and different spheres of their activities, the specificities of various corporate management directions, and their impact on the ultimate economic output of SMEs. The research also provides valuable empirical data, as the author investigates the activities of a particular small company in all key respects.

Keywords: Keywords Small and medium enterprises, corporate management, innovations, controlling, prosperity factors. Klíčová slova Malé a střední podniky, korporativní management, inovace, faktor prosperity.

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Reader: Ing. Jiří Vataha

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 08:20, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz