Bc. Lukáš Kakos

Diplomová práce

Webová knihovna materiálů pro Blender

Web Library for Blender Materials
Anotace:
Obsahem práce je popis tvorby materiálů pro 3D modelovací program Blender a jeho nástroj pro zobrazování Blender Cycles. V~praktické části je obsahem práce vytvoření webové aplikace pro prohlížení, organizaci a řazení materiálů a vytvoření několika materiálů pro Blender Cycles. Výsledná webová aplikace umožňuje uživatelům rychlé prohlížení, vyhledávání a stahování materiálů.
Abstract:
This thesis describes how to create materials for 3D software Blender and its rendering engine Cycles. The aim of practical part is to create web application for browsing, organization and sorting of materials and creation of materials for Blender Cycles. The resulting website offers its users fast browsing, searching and downloading of materials.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: MgA. Helena Lukášová, ArtD.
  • Oponent: Mgr. Jan Čejka, Mgr. Lukáš Pevný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky