Bc. Filip Šín

Bakalářská práce

Vliv rozšiřování NATO na soudržnost a akceschopnost aliance: případová studie Visegrádské skupiny

The Impact of NATO Enlargement on the Cohesion and Responsiveness of the Alliance: A Case Study of the Visegrad Group.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá počínáním států Visegrádské skupiny v kontextu s vybranými případy působení Severoatlantické aliance. Cílem práce je zjistit, nakolik bylo rozhodování na úrovni jednotlivých států V4 konzistentní s postoji NATO a jak ovlivnilo utváření politického rozhodnutí na úrovni samotné Aliance v těchto konkrétních vybraných případech.
Abstract:
This diploma thesis is focused on conduct of the Visegrad group states in context of selected cases of NATO's involvement. The main goal is to find out how much the decision making in case of particular V4 states was consistent with NATO's stands and how influential it was in shaping of the decision in Aliance itself.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Padrtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií