Bc. Filip Šín

Bachelor's thesis

Vliv rozšiřování NATO na soudržnost a akceschopnost aliance: případová studie Visegrádské skupiny

The Impact of NATO Enlargement on the Cohesion and Responsiveness of the Alliance: A Case Study of the Visegrad Group.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá počínáním států Visegrádské skupiny v kontextu s vybranými případy působení Severoatlantické aliance. Cílem práce je zjistit, nakolik bylo rozhodování na úrovni jednotlivých států V4 konzistentní s postoji NATO a jak ovlivnilo utváření politického rozhodnutí na úrovni samotné Aliance v těchto konkrétních vybraných případech.
Abstract:
This diploma thesis is focused on conduct of the Visegrad group states in context of selected cases of NATO's involvement. The main goal is to find out how much the decision making in case of particular V4 states was consistent with NATO's stands and how influential it was in shaping of the decision in Aliance itself.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Barbora Padrtová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií