Bc. Zuzana Nováková, DiS.

Bachelor's thesis

Procesy získávání, adaptace a motivace zaměstnanců

Processes of acquisition, adaptation and motivation of employees
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou získávání zaměstnanců, jejich adaptace a motivace. Cílem práce je na základě praktického šetření navrhnout řešení, která by zvýšila pracovní spokojenost a motivaci zaměstnanců. Teoretická část je věnována způsobu získávání zaměstnanců a jejich následnému výběru, charakteristice adaptace a orientace nových zaměstnanců a charakteristice pracovní spokojenosti a motivace …more
Abstract:
This thesis focuses on employee acquisition, their adaptation and motivation. The aim of the thesis is based on field research to propose solutions which would increase satisfaction and motivation of employees. The theoretical part describes methods of employee acquisition and follow-up selection, characteristics of adaptation and orientation of new employees and characteristics of employee satisfaction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Hana Navarová, CSc.
  • Reader: Mgr. Stanislava Borejová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní