Monika SVÁČKOVÁ

Bachelor's thesis

Kvalita života osoby s chronickým duševním onemocněním v kombinaci s LMP

The quality of life of person suffers with chronic mental illness in combination with mild mental retardation.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá pojetím kvality života osoby s chronickým duševním onemocněním v kombinaci s lehkou mentální retardací v domově pro osoby se zdravotním postižením. Jak velký vliv má na konkrétní osobu kvalita života ve více směrech, konkrétně v oblasti sociálních vztahů, volnočasových aktivit, v péči sám o sebe či o své zdraví. Jak uživatel vnímá pobyt v zařízení, jestli je pro něj …more
Abstract:
This thesis is concerned with concept of quality of life for people with chronic mental illness in combination with mental retardation in a home for people with disabilities. How much influence has quality of life in more direction to concrete person, specifically in social relationships, leisure activities, in the care of herself and about her health. How the user perceives the stay in facility, if …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SVÁČKOVÁ, Monika. Kvalita života osoby s chronickým duševním onemocněním v kombinaci s LMP. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta