Bc. Robert Hladík

Bachelor's thesis

Sociální distance a vyloučení drogově závislých ze společnosti v ČR

Social distance and ecxlusion of drug addicts in the Czech Republic
Anotácia:
Práce je rozdělena do několika kapitol. Úvodní část obsahuje zdůvodnění výběru tématu bakalářské práce a nastínění toho, o čem práce pojednává. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - na část teoretickou a empirickou. Teoretická část obsahuje uvedení do drogové problematiky, stručný popis historického vývoje, definice pojmu droga a legislativu daného problému. V další kapitole jsou popsány typy drogově …viac
Abstract:
The thesis are divided into several chapters. The introductory part contains the reason of the selection of topic and an outline of what is work about. The work is divided into two main parts - a theoretical and practical parts. Theoretical part includes introduction into the drug problem, a brief description of the historical development, definition and legislation of the drug problem. The next chapter …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Lucie Cviklová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní