Nikol Stryková

Bachelor's thesis

Možnosti využití vodní energie na příkladu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

Anotácia:
Tato bakalářská práce popisuje situaci v oblasti obnovitelných zdrojů energie na území České republiky. Pozornost je také věnována oblasti české a evropské legislativy. Práce dále popisuje současný stav, výhody a nevýhody využívání obnovitelných zdrojů energie. Tato studie je především zaměřená na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně vybudovanou v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Na základě …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedúci: Alena Hadrabová
  • Oponent: Antonín Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/7080