Bc. Markéta Bílková

Diplomová práce

Přístupy zaměstnavatelů k gender pay gap

Employers approaches to gender pay gap
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Přístupy zaměstnavatelů k gender pay gap“ je zmapování vnímání nerovného odměňování mezi vybranými zaměstnavateli soukromého a veřejného sektoru. Kromě jejich postojů k danému tématu je práce zaměřena na využívání nástrojů, které mohou pomoci ke snížení dané nerovnosti. První kapitola přibližuje problematiku nerovného odměňování, jako jsou příčiny vzniku, důsledky a vývoj …více
Abstract:
The subject of the thesis “Employers approaches to gender pay gap” is to map the perception of unequal rewarding between specific employers from private and public sector. Besides their standings to this subject, the thesis is also focused on their use of tools which could help in lowering this inequality. The first chapter is introducing the subject of unequal rewards, like the origins, consequences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Laura Fónadová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta