Bc. Jakub Juhás

Bachelor's thesis

Vztahový marketing místní správy z pohledu malých podniků

Relationship marketing of local administration from the point of view of small firms
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Vztahový marketing místní správy z pohledu malých podniků“ je uplatňování vztahového marketingu v činnosti místní správy, a sice z pohledu malých podniků. První část práce je zaměřena na charakteristiku vztahového marketingu. V druhé části je charakterizován vztahový marketing v činnosti místní správy. Poslední část pak přináší výsledky výzkumného šetření, které bylo realizováno …more
Abstract:
The topic of the bachelor degree thesis named „The Relationship Marketing of Local Authorities from the Point of View of Small Businesses“ concerns the application of relationship marketing within the activities of local authorities from the point of view of small businesses. The first part of the thesis focuses on the characteristics of relationship marketing. The second part characterises the relationship …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta