Radim Knoll

Master's thesis

Multinomická regrese pro nominální a ordinální vysvětlovanou proměnnou

Multinomial regression for nominal and ordinal response variable
Abstract:
Diplomová práce se věnuje metodě multinomické regrese pro ordinální a nominální vysvětlovanou proměnnou. Práce je dělena do tří různých částí. V první části se práce zabývá základními postupy lineární regrese. Ve zkratce jsou zde popsány základní postupy pro regresní analýzu jednoduché a vícenásobné lineární regrese. Druhá část je pojmenována, jako logistická regrese. Na začátku této části se nachází …more
Abstract:
AbstractThe diploma thesis deals with the method of multinomial regression with nominal and ordinal response variables. The thesis is divided to three different parts. The first part deals with the basic procedures of linear regression. Briefly, the basic procedures of single and multiple linear regression are descibed. The name of the second part is logistic regression. At the beginning of this section …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2019
  • Supervisor: Milan Bašta
  • Reader: Kristýna Vltavská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78141