Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Disertační práce

Pohybová léčba a kardiovaskulární rehabilitace

Physical therapy and cardiovascular rehabilitation
Anotace:
Úvod. Správně indikovaná, pravidelně prováděná a kontrolovaná fyzická aktivita je nezbytnou součástí léčby i rehabilitace nemocných s kardiovaskulárními chorobami. V rámci primární i sekundární prevence může fyzická aktivita významným způsobem eliminovat riziko vzniku hypertenze a snížit morbiditu a mortalitu pacientů se srdečně-cévními chorobami. Metody. U skupiny pacientů s ischemickou chorobou srdeční …více
Abstract:
Introduction. Correctly indicated, regularly practised and controlled physical activity is an essential part of the treatment and rehabilitation of patients with cardiovascular diseases. In the frame of primary and secondary prevention, physical activity can considerably reduce the risk of hypertension and decrease the morbidity and mortality in patients with coronary heart diseases. Methods. In a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 12. 2014
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce