Markéta KAJZAROVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces v péči o dítě s akutní gastroenteritidou

Nursing Process in Care of a Child with Acute Gastroenteritis
Abstract:
Cílem předložené práce je vytvoření názorného plánu ošetřovatelské péče vycházejícího z ošetřovatelských diagnóz NANDA - International Taxonomie II u dítěte s akutní gastroenteritidou. Plán ošetřovatelské péče je vypracován u konkrétního hospitalizovaného dítěte na dětském oddělení s diagnózou akutní gastroenteritida. Bakalářská práce je rozdělená na dvě části - na část praktickou a teoretickou. Teoretická …more
Abstract:
The aim of this thesis is to create an illustrative plan of nursing care based on nursing diagnoses NANDA - International Taxonomy II for a child with acute gastroenteritis. A nursing care plan is developed for a specific hospitalized child in a pediatric ward with a diagnosis of acute gastroenteritis. The bachelor thesis is divided into two parts - theretical and empirical part. The theoretical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KAJZAROVÁ, Markéta. Ošetřovatelský proces v péči o dítě s akutní gastroenteritidou. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta