Eva SKOPALOVÁ

Bakalářská práce

Soubor ošetřovatelských diagnóz NANDA International pro psychiatrické oddělení

Set of NANDA International nursing diagnoses for psychiatric department
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout základní soubor nejpoužívanějších ošetřovatelských diagnóz NANDA International na vybraných psychiatrických pracovištích včetně určujících znaků, souvisejících faktorů případně rizikových faktorů. Data byla získána od všeobecných sester a zdravotnických asistentů pracující na lůžkových odděleních psychiatrické léčebny v Opavě a psychiatrického oddělení ve Fakultní …více
Abstract:
The goal of bachelor's work was to design basic package of NANDA International nursing diagnosis on chosen psychiatric departments, including determining signs, related factors and alternatively dangerous factors. Datas have been acquired from nurses and health care assistants working on inpatient wards of mental hospital in Opava and psychiatric department on Faculty Hospital in Ostrava. Respondents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013
Zveřejnit od: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2014
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKOPALOVÁ, Eva. Soubor ošetřovatelských diagnóz NANDA International pro psychiatrické oddělení. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta