Martin ŠULC

Bakalářská práce

Mikro-kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v rodinných domech

Micro-Combined Heat and Power units for family houses
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza možnosti nahrazení stávajícího stacionárního atmosférického plynového kotle a elektrického akumulačního zásobníku teplé užitkové vody v rodinném domě mikro-kogenerační jednotkou. V úvodní teoretické části je představen obecný princip kogenerace a typy mikro-kogeneračních jednotek aktuálně dostupných na trhu. V praktické části práce obsahuje analýzu spotřeby tepla …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to assess the prospect of replacing the existing stacionary gas boilers and electric hot water storage tanks in single family homes with micro-cogeneration unit. The introductory part of the thesis explains the general principle of cogeneration and introduces various types of micro-cogeneration units currently available on the market. The technical part contains the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jindřich Šulc, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠULC, Martin. Mikro-kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v rodinných domech. Most, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí