Bc. Michal ŠANTA

Diplomová práce

Posouzení variant nového zdroje tepla a elektřiny pro obecnou horskou lokalitu, u které je vyšší pravděpodobnost přerušení dodávek tepla

Assessment of variants of new heat and electricity source for the general mountain location, in which disruption of heat supply is more probable
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku výpadků dodávek elektrické energie v horských oblastech. Vlivem těchto výpadků dochází k přerušení napájení domácích zdrojů tepla, a tak k přerušení dodávek tepelné energie. Cílem této práce je posoudit a navrhnout takový zdroj, který by stabilizoval energetické požadavky v dané horské oblasti. Takovýto zdroj produkuje jak tepelnou, tak elektrickou energii …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the problem of electric power system breaks in the area of the mountains. This breaks leads to interruption the heat supply of the heat sources in each home. The main goal of this thesis is to evaluate and design a new source of energy which stabilize and satisfy the energy consumption in the whole area. The new source produces electric and heat energy. Thanks to this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Zbyněk Martínek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠANTA, Michal. Posouzení variant nového zdroje tepla a elektřiny pro obecnou horskou lokalitu, u které je vyšší pravděpodobnost přerušení dodávek tepla. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/