Ing. Václav Plíhal

Bakalářská práce

Participativní geoweb pro vědu a výzkum

Participative web for science and research
Anotace:
Bakalářská práce přibližuje vytváření a testovací spuštění participativního geowebu pro vědu a výzkum. Systém VaVGIS, který vychází z open source platformy Geonode, umožňuje uživatelům zakreslovat prostorový rozsah výzkumu a sdílet geodata. Z oslovených 38 studentů zakreslilo prostorový rozsah své bakalářské práce 13. Vedle zhodnocení vymezování prostorového rozsahu autory bakalářských prací je vyzkoušeno …více
Abstract:
This thesis deals with creation and experimental implementation of a participative geoweb for science and research. VaVGIS system based on open source platform Geonode offers possibilities of spatial extent definition and geodata sharing. 13 out of 38 questioned students inserted spatial extent of their theses into the system. Beside assessment of spatial extent definition made by theses authors there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radka Báčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika