Markéta KAŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Frankistické Španělsko jako typ nedemokratického režimu

Francoist Spain as a type of the non-democratic regime
Abstract:
Bakalářská práce se týká frankistického režimu, který trval mezi lety 1939 až 1975. Toto období je ve Španělsku neodmyslitelně spojeno s vládou Francisca Franca. V první části této práce jsou obecně objasněny teoretické roviny nedemokratických režimů a definován rozdíl mezi autoritativním a totalitárním zřízením. To je důležité pro následující analytickou část, která rozvádí nejen důvody, díky nimž …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Francoist régime in Spain between 1939 and 1975. This period is related to Francisco Franco and his governance of Spain. The first part of this thesis explains theoretical background of non-democratic regimes and defines the key differences between authoritarian and totalitarian systems. This definition is important for the analytical part which not only explains …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KAŠKOVÁ, Markéta. Frankistické Španělsko jako typ nedemokratického režimu. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/