Theses 

Frankistické Španělsko jako typ nedemokratického režimu – Markéta KAŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Mezinárodní vztahy - teritoriální studia

Markéta KAŠKOVÁ

Bakalářská práce

Frankistické Španělsko jako typ nedemokratického režimu

Francoist Spain as a type of the non-democratic regime

Anotace: Bakalářská práce se týká frankistického režimu, který trval mezi lety 1939 až 1975. Toto období je ve Španělsku neodmyslitelně spojeno s vládou Francisca Franca. V první části této práce jsou obecně objasněny teoretické roviny nedemokratických režimů a definován rozdíl mezi autoritativním a totalitárním zřízením. To je důležité pro následující analytickou část, která rozvádí nejen důvody, díky nimž se Franco ujal moci, ale zevrubně popisuje způsob a konkrétní pojetí Frankistického režimu. V praktické části se bakalářská práce zabývá aplikací způsobu státního vedení tak, jak jej praktikoval Francisco Franco.

Abstract: The bachelor thesis deals with the Francoist régime in Spain between 1939 and 1975. This period is related to Francisco Franco and his governance of Spain. The first part of this thesis explains theoretical background of non-democratic regimes and defines the key differences between authoritarian and totalitarian systems. This definition is important for the analytical part which not only explains and evaluates situation when Franco came to power but also describes main elements of his régime. This thesis then applies Franco's methods in the practical part and concludes with actual definition of Franco's régime with all its specific features.

Klíčová slova: Francisco Franco, Španělsko, autoritativní režim, španělská občanská válka, diktátor, Juan José Linz, frankistický režim, frankismus, Caudillo, totalitarismus

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74477 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

KAŠKOVÁ, Markéta. Frankistické Španělsko jako typ nedemokratického režimu. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:34, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz