Bc. Jana Tesařová

Bakalářská práce

Lingvistická analýza ruské a české terminologie z oboru pojišťovnictví

Linguistic analysis of Russian and Czech terminology in the field of insurance
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Lingvistická analýza ruské a české terminologie z oboru pojišťovnictví" je zaměřena na shromáždění ruské a české slovní zásoby z oblasti pojišťovnictví, provést lingvistickou analýzu vybraného jazykového materiálu, vytvořit z daného materiálu rusko-český slovníček a teoreticky popsat oblast pojišťovnictví a terminologie. Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou …více
Abstract:
The bachelor thesis "Linguistic Analysis of Russian and Czech Terminology in the Field of Insurance" is based on linguistic analysis of chosen Russian and Czech terms from the field of insurance and create Russian-Czech dictionary. The bachelor thesis contains two main parts - theoretical part and practical part and at the end of the thesis is placed Russian-Czech dictionary.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Olga Berger, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Libuše Klangová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta