Mgr. et Mgr. Kristýna Hlaváčová

Diplomová práce

Kurz Osobnostní a sociální výchovy pro žáky 4. ročníku

Course of personal and social education for pupils in fourth class
Anotace:
Diplomová práce na téma Kurz Osobnostní a sociální výchovy pro žáky 4. ročníku se zabývá jednou z možností zařazení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do Školního vzdělávacího programu, konkrétně přípravou a realizací kurzu Osobnostní a sociální výchovy. V teoretické části jsou shrnuty podklady pro tvorbu kvalitního outdoorového programu, principy zážitkové pedagogiky, metody a postupy …více
Abstract:
The thesis on Course Personal and social education for students of grade 4 year deals with one of the options include cross-cutting theme of Personal and Social Education in the school curriculum, specifically the preparation and implementation of course Personal and Social Education. In the theoretical section summarizes the basics for a quality outdoor program, experiential learning principles, methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta