Mgr. Lenka Čalfová

Bachelor's thesis

Podnikateľská etika a podnikateľská kultúra

Abstract:
This bachelor work is concentrate to bussiness ethic, bussiness culture and human relations on placate of employment. Theoretic part of work is about allocate and define primer term and applied part of work is consist of examination, in which is applied Kollárik group atmospheare. I analyse what social atmospheare in working group of bussiness firm. Result is, that social atmospheare is very important …viac
Abstract:
Táto bakalárska práca je zameraná na podnikateľskú etiku, podnikateľskú kultúru a medziľudské vzťahy na pracovisku. Teoretická časť práce sa zaoberá vymedzením základných pojmov a praktickú časť práce tvorí prieskum, v ktorom aplikovaním Kollárikovej Škály skupinovej atmosféry analyzujem, aká je sociálna atmosféra v pracovnej skupine podniku. Ukázalo sa, že sociálna atmosféra na pracovisku je dôležitou …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedúci: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Milena Barinková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking