Jakub Jánský

Bakalářská práce

Firemní etika a kultura hotelového managementu

Corporate ethics and culture of hotel management
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá znalostí a dodržováním etických pravidel a standardů zaměstnanci v pražském hotelu Hilton Prague. Dále je práce zaměřena na zjištění vnitropodnikových vztahů mezi řadovými zaměstnanci a vrcholovým managementem. Potřebná data jsem získal pomocí dotazníkového šetření v hotelu. V poslední části práce posuzuji hodnocení a připomínky hostů ohledně chování zaměstnanců hotelu.
Abstract:
Bachelor thesis deals with the knowledge of and compliance with ethical rules and standards of the staff in the prague hotel Hilton Prague. The thesis also focused on the findings of the internal relations between the rank-and-file employees and top management. The necessary data I obtained using a questionnaire survey in the hotel. In the last part of the thesis I consider the ratings and comments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze