Bc. Ludmila Kovářová

Diplomová práce

The Use of Google Documents and Google Sites in Project Work

The Use of Google Documents and Google Sites in Project Work
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím internetových aplikací v projektové výchově při výuce anglického jazyka. Teoretická část pojednává o vlivu informačních a komunikačních technologií (ICT) na výuku, dále se konkrétně zabývá aplikacemi Google Documents a Google Sites i projektovou metodou, která je rozebírána v poslední části teoretického oddílu. V praktické části je uveden příklad projektu, realizovaný …více
Abstract:
This diploma thesis deals with incorporation of internet applications into a project work used in English language teaching. The theoretical concerns itself with an influence of Information and Communications Technologies (ICT) on a teaching process then it concretely deals with Google Documents and Google Sites as well as with project work which is analysed in the last part of the theoretical section …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: PhDr. Helena Havlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta