Bc. Klára Paterová

Bachelor's thesis

Specifika integrované marketingové komunikace ve vybraném oboru (marketing služeb)

Specifics of Integrated Marketing Communications in selected Industrie (Marketing of Services)
Anotácia:
V bakalářské práci se věnuji projektu marketingové komunikace tetovacího studia. V teoretické části se zaměřuji na marketingový mix a marketingový komunikační mix a marketing služeb. V praktické části jsem se zaměřila na popis projektování marketingové komunikace Love Hate Tattoo Studia z Miami, vstupujícího na český trh.
Abstract:
In the Bachelor Thesis is devoted to Marketing Communication Project Tattoo Studio. In the Theoretical Part focuses on the Marketing Mix and Marketing Communication Mix and Marketing Services. In the Practical Part is focused on description of projecting of Marketing Communications Love Hate Tattoo Studio from Miami, incoming the Czech market.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedúci: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní