Bc. Jana Krčová, DiS.

Bachelor's thesis

Až na dno – soubor publicistických rozhovorů o alkoholismu pro časopis Instinkt

To the bottom – collection of interviews about alcoholism for Instinkt magazine
Abstract:
Tvůrčí bakalářská práce se zabývá problematikou závislosti na alkoholu, která představuje téma využité k naplnění hlavního cíle – vytvoření publicistických interview pro společenský týdeník Instinkt. V prvních kapitolách je teoreticky vymezen alkoholismus a zvolený žurnalistický žánr. Další části popisují metodologické postupy, charakterizují cílové médium a obsahují informace o nakládání se zvoleným …more
Abstract:
This creative bachelor thesis deals with alcohol addiction issues which constitute a topic used for reaching the main goal – creation of journalistic interviews for Instinkt magazine. At first theoretical frameworks of alcoholism and selected journalicstic genre are defined. Subsequent chapters describe a methodological framework, characterize a target medium and clarify a way of managing the selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií