Bc. Jana Krčová, DiS.

Bakalářská práce

Až na dno – soubor publicistických rozhovorů o alkoholismu pro časopis Instinkt

To the bottom – collection of interviews about alcoholism for Instinkt magazine
Anotace:
Tvůrčí bakalářská práce se zabývá problematikou závislosti na alkoholu, která představuje téma využité k naplnění hlavního cíle – vytvoření publicistických interview pro společenský týdeník Instinkt. V prvních kapitolách je teoreticky vymezen alkoholismus a zvolený žurnalistický žánr. Další části popisují metodologické postupy, charakterizují cílové médium a obsahují informace o nakládání se zvoleným …více
Abstract:
This creative bachelor thesis deals with alcohol addiction issues which constitute a topic used for reaching the main goal – creation of journalistic interviews for Instinkt magazine. At first theoretical frameworks of alcoholism and selected journalicstic genre are defined. Subsequent chapters describe a methodological framework, characterize a target medium and clarify a way of managing the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií