Kateřina ŠUSTROVÁ

Bachelor's thesis

Analýza konkurenčního postavení vybrané firmy

Analysis of the competitive position of the selected company
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou konkurenčního postavení firmy Strom Praha a.s. a přináší návrhy, jak zvýšit prodej servisních služeb, zahradní techniky a zvýšení povědomí o půjčování demo strojů zákazníkovi. Práce je rozdělena do dvou částí. Úvodní část poskytuje teoretické poznatky o konkurenci, konkurenceschopnosti a nástrojích, které jsou využívány pro analýzu konkurence. Praktická část se zabývá …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of the competitive position of the company Strom Praha a.s. and provides suggestions on how to increase sales service, garden equipment and raising awareness about lending demo machines to the customer. The work is divided into two parts. The introductory part provides a theoretical knowledge of competition, competitiveness and tools that are used for competitive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lenka Králová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠUSTROVÁ, Kateřina. Analýza konkurenčního postavení vybrané firmy. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/