Ing. Adriana Ryjáčková

Bakalářská práce

Marketingové strategie firem a rozhodování spotřebitelů

Marketing strategy of the firms and consumer decision
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat trh s obalovým sklem, marketingové strategie a postavení sklářského obalového průmyslu napříč evropským trhem. Hlavní oblastí zájmu této práce je konkurenční postavení obalu ze skla vůči substitučním materiálům a způsob, jakým se výrobcům podařilo reagovat na dynamické změny v chování spotřebitelů a novou konkurenci, která úspěšně atakovala trh s obalovým materiálem …více
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to analyze the glass packaging market, its marketing strategies, as well as the position of the glass packaging industry within the European market. The main body of the thesis deals with the competitive position of glass containers in comparison to substitute materials, the methods that the producers use in order to react to the dynamic changes of consumer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní