Alžběta Kenšová

Diplomová práce

Projekt marketingové komunikace za účelem zlepšení konkurenčního postavení firmy Medar s.r.o. na českém trhu

Project of Marketing Communication with the Purpose of Improving the Competitive Position of the Medar s.r.o. Company on the Czech Market
Anotace:
Cílem této diplomové práce je projekt marketingové komunikace společnosti Medar s.r.o. se zaměřením na český trh. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část pojednává o marketingové komunikaci a hlavních nástrojích marketingového komunikačního mixu. Dále jsou vymezeny základní pojmy v oblasti konkurence a konkurenčního postavení na trhu. Praktická část je věnována představení …více
Abstract:
The main aim of this thesis is project of marketing communication for company Medar s.r.o. focusing on the Czech market. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with marketing communication and the main tools of the marketing communication mix. Furthermore, the basic concepts of competition and competitive position in the market are defined. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kenšová, Alžběta. Projekt marketingové komunikace za účelem zlepšení konkurenčního postavení firmy Medar s.r.o. na českém trhu. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe