Theses 

Hodnota vybraných finančních ukazatelů ve vztahu k použité metodě oceňování aktiv dle ČÚS a IFRS – Bc. Jana Dobřemyslová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Dobřemyslová, DiS.

Diplomová práce

Hodnota vybraných finančních ukazatelů ve vztahu k použité metodě oceňování aktiv dle ČÚS a IFRS

The value of selected financial indicators in relation to the applied method of valuation of assets in ČÚS and IFRS

Anotace: Diplomová práce se zabývá oceňováním aktiv dle ČÚS a dle IAS/IFRS a tím, jaké toto oceňování bude mít vliv na hospodářský výsledek a vybrané finanční ukazatele. Teoretická část je věnována metodám oceňování aktiv dle českých účetních standardů a metodám oceňování aktiv dle IAS/IFRS a jejich hlavním odlišnostem. V praktické části je na modelovém příkladu ukázáno přecenění vybraných aktiv dle IAS/IFRS a následně je zde interpretováno, jaký vliv bude mít toto přecenění na hospodářský výsledek a vybrané finanční ukazatele.

Abstract: This diploma thesis deals with the valuation of assets according to Czech Accounting Standards (CAS) and International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS). The thesis looks at how each method determines the economic result and the selected financial indicators. The theoretical part considers to the asset valuation methods used in CAS and IAS / IFRS, as well as the main differences between the two. The practical part of the model shows the revaluation of selected assets of IAS/IFRS and then interprets the effect of this revaluation on the economic result and selected financial indicators.

Klíčová slova: České účetní standardy (ČÚS), Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), oceňování aktiv, finanční ukazatele, hospodářský výsledek

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Dlasková
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:35, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz