Tomáš ŠINDLÁŘ

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity dětí školního věku

Leisure Time Activities of a Schoolage Children
Anotace:
Zjištění skladby, frekvence a objemu volnočasových aktivit vybrané skupiny dětí. Zjistit časový objem a skladbu realizované pohybové a sportovní aktivity a posouzení její úrovně. Posoudit jakou pozici ve spektru pravidelně prováděných aktivit zaujímají ve standardních třídách sportovní aktivity.
Abstract:
Leisure time activities of schoolage children Find out the composition, frequency and volume of leasure activities of a selected group of children.To find out the time volume and composition of the physical and sporting activities performed and assess its level. Assessing what position in the spectrum of regulary performed activities occupies sports activities in standard classes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedoucí: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠINDLÁŘ, Tomáš. Volnočasové aktivity dětí školního věku. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta