Mgr. Kateřina Švecová

Bachelor's thesis

Vliv obcí s rozšířenou působností na rozvoj jejich spádového území

Influence of Municipalities with Extended Powers on Development of their Catchment Area
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Vliv obce s rozšířenou působností na rozvoj jejího spádového území“ je analýza vlivu obce s rozšířenou působností Litomyšl na rozvojové aktivity jejího správního obvodu. Samotné analýze předchází teoretické uvedení do problematiky sídelní struktury České republiky a tématu vazeb mezi centrem regionu a jeho zázemím. V závěru práce je definováno, jak silným aktérem regionálního …more
Abstract:
The goal of the submitted bachelor thesis „Influence of a Municipality with Extended Powers on the Development of its Catchment Area“, is an analysis of the influence of the municipality with extended powers Litomyšl on the developing activities in its district. The analysis precedes the theoretical introduction into the issue of the settlement structure of the Czech Republic and the relationship between …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 1. 2016
  • Supervisor: Ing. Petr Šašinka
  • Reader: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta