Mgr. Kateřina Švecová

Bachelor's thesis

Vliv obcí s rozšířenou působností na rozvoj jejich spádového území

Influence of Municipalities with Extended Powers on Development of their Catchment Area
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce „Vliv obce s rozšířenou působností na rozvoj jejího spádového území“ je analýza vlivu obce s rozšířenou působností Litomyšl na rozvojové aktivity jejího správního obvodu. Samotné analýze předchází teoretické uvedení do problematiky sídelní struktury České republiky a tématu vazeb mezi centrem regionu a jeho zázemím. V závěru práce je definováno, jak silným aktérem regionálního …viac
Abstract:
The goal of the submitted bachelor thesis „Influence of a Municipality with Extended Powers on the Development of its Catchment Area“, is an analysis of the influence of the municipality with extended powers Litomyšl on the developing activities in its district. The analysis precedes the theoretical introduction into the issue of the settlement structure of the Czech Republic and the relationship between …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedúci: Ing. Petr Šašinka
  • Oponent: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration