Theses 

Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností – Mgr. Marcela Jedličková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Marcela Jedličková

Bakalářská práce

Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností

Social-legal protection of children at the level of municipality with extended powers

Anotace: Práce se zabývá klientelou a činností orgánů sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obce s rozšířenou působností. Zjišťuje, jaké děti se stávají klienty orgánů sociálně právní ochrany dětí na úrovni obce s rozšířenou působností, charakterizuje tyto klienty a popisuje činnost, která směřuje k jejich ochraně. Teoretická část předkládá tři základní okruhy témat - sociálně-právní ochranu dětí, její klienty a činnost. Jádrem práce je empirická část, kde je popsán metodologický postup a výsledky výzkumného šetření. Výzkum byl realizován prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy spisové dokumentace klientů.

Abstract: This thesis deals with clients and activities of social-legal protection of children at the level of municipality with extended powers. It explores what children become clients of social-legal protection of children at the level of municipality with extended powers, characterizes these clients and describes the action that aims to protect them. Three important areas are presented in the theory - social-legal protection of children, its clients and activities. The core of this thesis is empirical part, where methodological process and researching results are described. The research was implemented through quantitative content analysis of documentation of clients.

Klíčová slova: Sociálně-právní ochrana dětí, obec s rozšířenou působností, klient, dítě, ohrožené dítě, rodina, obsahová analýza, social-legal protection of children, municipality with extended powers, client, child, endangered child, family, content analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:44, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz