Veronika DOSTÁLOVÁ

Bakalářská práce

Úroveň znalostí a praktických dovedností v postupech základní kardiopulmonální resuscitace u pořádkové policie Územního odboru Uherské Hradiště

The level of knowledge and practical skills in basic cardiopulmonary resuscitation procedures at riot police Territorial departmen of Uherské Hradiště
Anotace:
Povinnost poskytnou první pomoc, osobě stižené náhlou zdravotní indispozicí, je dána nejen zákonnou normou, ale i etickou hodnotou. Základní neodkladná resuscitace je jediná dostupná metoda, na místě vzniku náhlé zástavy oběhu, která dokáže zajistit cirkulaci okysličené krve v organismu. Znají řadoví policisté jak pomoci, najdou-li osobu v bezvědomí, nebo jsou-li vysláni operačním důstojníkem k prověření …více
Abstract:
The duty to provide First Aid for any person suffering sudden illness or injury is not only a legal obligation, but also an ethic value. Cardiopulmonary Resuscitation is the only available method at the moment of sudden cardiac arrest, which can ensure the circulation of oxygenated blood through organism. Do Police officers know, how to help if they find an unconscious person or if they are sent by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Glac

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁLOVÁ, Veronika. Úroveň znalostí a praktických dovedností v postupech základní kardiopulmonální resuscitace u pořádkové policie Územního odboru Uherské Hradiště. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací