Ing. Josef Ronge

Diplomová práce

Problematika výkonu rozhodnutí - exekuce jako nástroj vymáhání pohledávek

Problems of the adjudication enforcement - execution as means of debt collection
Anotace:
Práce se kromě právně-teoretické části zabývá především různými spletitostmi a problémy, Které exekuci doprovází. Celkově pak práce poukazuje na rozdíly mezi exekucí prováděnou soudy a soudními exekutory.
Abstract:
Excepting the legally – theoretic parts the work deals with above all by various involution and problems that the execution accompanies. The work then globally points the contraries between execution compiled by the courts and courts bumbailiffs.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Filip Řačák
  • Oponent: JUDr. Karel Běleja

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting