Bc. Vladimíra Pekaříková, DiS.

Diplomová práce

Bolest u seniorů

Pain in the elderly
Anotace:
Diplomová práce má dvě části. První teoretická část se zabývá historií bolesti, fyziologií bolesti, typem bolesti a jejím hodnocením. Dále teoretická část obsahuje bolestí u seniorů, léčbou bolesti, péčí o pacienta s bolestí a zařízením pro léčbu bolesti. Praktická část diplomové práce sleduje výskyt bolesti ve zdravotnických a sociálních zařízení, způsob zvládání bolesti v těchto zařízení, spokojenost …více
Abstract:
The graduation thesis has two parts. The first, theoretical part deals with the history of pain, physiology of pain, the type of pain and assessment of pain. The theoretical part deals also with pain in the elderly, treatment of pain, care of patients with pain and the institutions for treatment of pain. The practical part of the graduation thesis is focused on the incidence of pain in the health care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta