Bc. Gerhart Beck

Diplomová práce

Řízení rizik v bankách - aplikace Basel/CAD

Risk management at the Banks - application Basel/CAD
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na implementaci a dopady pravidel kapitálové přiměřenosti Basel II vybranými bankami v České republice. Práce se zabývá problematikou regulace bankovní soustavy, řízením rizik v bankách. Popisuje vývoj Basilejských dohod od Basel I až po Basel II. V další kapitole zmiňuji přípravu nových pravidel kapitálové přiměřenosti Basel III. V aplikační části je zhodnoceno a zanalyzováno …více
Abstract:
This thesis is focused on implementation and impact of new rules for determining capital adequacy Basel II of selected commercial banks in the Czech Republic. This thesis deals with regulation of the banking system and risk management in banks. It also describes the development of Basel agreements from Basel I to Basel II. In the next part, I refer to preparation of new capital adequacy rules Basel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance