Jan Popelka

Doctoral thesis

Využití lineárních a nelineárních modelů volatility při analýze českých podílových fondů a akcií

Application of linear and nonlinear volatility models for Czech open-end-funds and shares analysis
Abstract:
Cílem této doktorské práce je analýza chování vybraných českých otevřených podílových fondů a akcií. Podílové fondy si od druhé poloviny 90. let získávají v České republice stále větší oblibu. Do konce roku 2006 dosáhl objem investic do podílových fondů 150 miliard korun. Empirická studie se věnuje třem typům podílových fondů: akciovým, dluhopisovým a peněžním a akcie. Denní hodnoty cen byly získány …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2007
  • Supervisor: Jiří Trešl
  • Reader: Tomáš Cipra, Jan Nováček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/2793