Bc. Pavla Kalinová

Diplomová práce

Validita Krátkého testu zrakově-prostorové paměti (BVMT-R) pro diagnostiku paměťového deficitu u mírné kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci

Validity of the Brief Visuospatial Memory Test for Assessment of Mild Cognitive Impaiment in Parkinson's Disease
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce bylo přispět ke zhodnocení validity revidované verze Krátkého testu zrakově-prostorové paměti (BVMT-R, Benedict, 1997) v diagnostice mírné kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci (PN-MKP). Výzkumný soubor se skládal z 37 neurologicky a psychiatricky zdravých osob, 16 pacientů s PN-MKP a 15 pacientů s Parkinsonovou nemocí bez kognitivního deficitu. Pacienti s PN-MKP …více
Abstract:
The main aim of this study was to assess the sensitivity of the Brief Visuospatial Memory Test (BVMT-R, Benedict, 1997) to mild cognitive impairment in Parkinson's disease (PD-MCI). The sample consisted of 37 healthy controls, 16 patients with PD-MCI and 15 PD patients with intact cognition. The results indicated that the scores of immediate and delayed free recall discriminate between persons with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií