Theses 

Marketing neziskové organizace na příkladu Rychty, pracoviště Lipky - školského zařízení pro environmentální vzdělávání – Vladislava CIKÁNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie - pedagogika volného času

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Vladislava CIKÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Marketing neziskové organizace na příkladu Rychty, pracoviště Lipky - školského zařízení pro environmentální vzdělávání

Marketing of a non-profit organization based on the example of Rychta, a workplace of Lipka - the centre for environmental education

Anotace: Bakalářská práce se zabývá marketingem jednoho z pobytových pracovišť Lipky ? školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Cílem práce je na základě analýzy současného stavu navrhnout pro toto pracoviště vhodné marketingové nástroje, které mu pomohou se rozvíjet žádoucím směrem a udržet si stabilní postavení na trhu. V teoretické části práce je věnována pozornost analýze vnitřního a vnějšího prostředí využitím metod SWOT analýzy, metod Mundial a QFD (Quality Function Deployment), prostor je také věnován popisu interní struktury organizace a jejímu poslání, které významně ovlivňuje povahu nabízených služeb. Z vnějšího prostředí se analýza zaměřuje na hodnocení konkurence a dalších socioekonomických vlivů. Výsledky analýzy jsou využity jako východiska pro návrh konkrétních marketingových nástrojů a marketingového plánu pracoviště. Vzhledem k potřebám a specifikům marketingu služeb je kladen důraz zejména na produkt a marketingovou komunikaci.

Abstract: The thesis deals with marketing of one of the outdoor activity centres of Lipka ? the centre for environmental education. The aim of this work - based on current situation analysis - is to come up with appropriate marketing tools for this centre that will help to develop the desired direction and to maintain a stable position in the marketplace. The theoretical part is devoted to the analysis of internal and external environments using the SWOT analysis method and methods of Mundial and QFD (Quality Function Deployment). I also paid attention to the description of the internal structure of the organization and its mission, which significantly affects the nature of the services offered. Regarding the external environment, the analysis focuses on the assessment of competition and other socio-economic factors. The assessment results have been used as basis for a proposal of specific marketing tools and a marketing plan of the workplace. Given the needs and specificities of services marketing, particular emphasis is put on products and marketing communications.

Klíčová slova: Marketing služeb, marketingová komunikace, marketingový plán, školské zařízení, analýza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Halina Kotíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

CIKÁNKOVÁ, Vladislava. Marketing neziskové organizace na příkladu Rychty, pracoviště Lipky - školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 20:01, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz