Michaela Špindlerová

Bakalářská práce

Projekt multikulturní výchovy v dětském domově

Project of multicultural education in children's home
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou multikulturní výchovy v dětském domově. Úkolem této bakalářské práce bylo vytvořit, zrealizovat a následně si ověřit a zhodnotit vlastní program multikulturní výchovy zrealizovaný v dětském domově. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů spojených s tématem práce, zejména tedy pojmy týkající …více
Abstract:
Bachelor's work deals with multicultural education problematics in children's home. Part od this bachelor's work was create, realize and consequently check and evaluate my own multicultural education program in children's home. This work is devided into theoretic and practical part. The theoretical part focuses on explanation of terms connected to the topic, mainly terms regarding multicultural education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014
Zveřejnit od: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Špindlerová, Michaela. Projekt multikulturní výchovy v dětském domově. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN