Theses 

Sebeobrana a její etické aspekty – Roman KOPEČNÝ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

University of South Bohemia in České Budějovice

Faculty of Theology

Bachelor programme / field:
Humanities Studies / Pastoral Assistance

Roman KOPEČNÝ

Bachelor's thesis

Sebeobrana a její etické aspekty

Self-defence And Its Ethical Aspects

Abstract: Práce se zabývá sebeobranou jako věcně možnou, mravně povinnou a právně přípustnou. Vychází ze zorného úhlu sindefendologie, vědecké disciplíny o sebeobraně, a ze zorného úhlu etického {--} z etiky křesťanské. Objasňuje, proč je třeba ze sindefendologie vycházet, a že je nutné ze zásadních důvodů odmítnout všechny tzv. if-koncepce "sebeobrany" (džiu-džitsu, aikidžitsu, karate, kendžitsu, nebo soustav z nich vycházejících). Etická oprávněnost je posuzována na základě Summy Teologické sv. Tomáše Akvinského, Katechismu katolické církve a možností napadeného se bránit a nebezpečí, která mu z toho plynou. Jako zásadní je chápána nutnost i užitečnost základního rozdělení situací na sebeobranné a sebeochranné, neboť až toto dělení umožňuje obránci identifikovat charakter bojové situace, a tím i v etickém ohledu přijatelné bojové akce dříve, než by se octl ve vyslovené časové tísni.

Abstract: This work deals with self-defence as objectively possible, morally obligatory and legally permissible. It is based on sindefendology, the scientific discipline of self-defence, and Christian ethics. It explains the need of sindefendology base, and the necessity of rejecting all the if-concepts of ``self-defence`` (jujitsu, aikijitsu, karate, kenjitsu, or systems resulting from them). Ethical justification is assessed on the basis of the Summa Theological by St. Thomas Aquinas, the Catechism of the Catholic Church, the defence options of the assaulted and possible danger as a result. It is essential as well as useful to distinguish between situations of self- -defence and self-protection, as only this division allows the defender to identify the nature of the combat situation, and the acceptable ethical reaction before having been placed into the serious time pressure.

Keywords: sebeobrana, sebeochrana, sindefendologie, situace, druhy identifikací, krátké ruční palné zbraně, etika, násilí spravedlivé v teologii sv. T. Akvinského

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2010
  • Accessible from:: 31. 3. 2010
  • Identifier: 10683

Thesis defence

  • Supervisor: Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOPEČNÝ, Roman. Sebeobrana a její etické aspekty. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 21/1/2019 17:27, Week 4 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz