Bc. Barbora Škamlová

Master's thesis

Fantastická literatura v čítankách a učebnicích českého jazyka a literatury pro střední školy

Fantastic Literature in Reading-books and Textbooks of Czech Language and Literature for Secondary Schools
Abstract:
Diplomová práce zkoumá zastoupení fantastické literatury v učebnicích a čítankách literatury pro střední školy. Sleduje četnost zmínek o fantastice, zaměřuje se na správnost a adekvátnost informací, které uvádějí učební materiály k fantastické literatuře. Práce je rozdělena do dvou částí – část teoretická pojednává o charakteru učebnic a čítanek a obecně o fantastické literatuře a jejích žánrových …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the representation of Fantasic literature in textbooks and reading books for secondary schools. It monitors the frequency of references to Fantastic fiction as well as it focuses on the accuracy and adequacy of information provided in teaching materials. Thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part discusses the nature of textbooks and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Křeček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta