Theses 

Fantastická literatura v čítankách a učebnicích českého jazyka a literatury pro střední školy – Bc. Barbora Škamlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Barbora Škamlová

Diplomová práce

Fantastická literatura v čítankách a učebnicích českého jazyka a literatury pro střední školy

Fantastic Literature in Reading-books and Textbooks of Czech Language and Literature for Secondary Schools

Anotace: Diplomová práce zkoumá zastoupení fantastické literatury v učebnicích a čítankách literatury pro střední školy. Sleduje četnost zmínek o fantastice, zaměřuje se na správnost a adekvátnost informací, které uvádějí učební materiály k fantastické literatuře. Práce je rozdělena do dvou částí – část teoretická pojednává o charakteru učebnic a čítanek a obecně o fantastické literatuře a jejích žánrových formách. Praktická část analyzuje konkrétní pasáže z učebnic, v nichž je představována fantastika.

Abstract: The diploma thesis is focused on the representation of Fantasic literature in textbooks and reading books for secondary schools. It monitors the frequency of references to Fantastic fiction as well as it focuses on the accuracy and adequacy of information provided in teaching materials. Thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part discusses the nature of textbooks and reading books and the Fantastic fiction and its genre forms in general. The practical part analyzes the specific passages in textbooks representing Fantastic fiction.

Klíčová slova: fantastická literatura, science fiction, fantasy, horor, čítanky pro střední školy, učebnice literatury pro střední školy, fantastic literature

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Křeček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:05, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz