Theses 

Molekulární charakterizace plazmidů koaguláza negativních stafylokoků – Bc. et Bc. Lenka Fišarová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. et Bc. Lenka Fišarová

Master's thesis

Molekulární charakterizace plazmidů koaguláza negativních stafylokoků

Molecular characterization of plasmids in coagulase-negative staphylococci

Abstract: Koaguláza-negativní stafylokoky jsou známé především jako komenzálové na těle člověka a zvířat, mohou však způsobovat onemocnění, především u oslabených jedinců a pacietů s umělými tělními náhradami. Často bývají rezistentní k antibiotikům a geny rezistence mohou být umístěny na mobilních genetických elementech, jako jsou plazmidy. Rezistence se tak může šířit na jiné druhy bakterií. Cílem práce bylo odhalit rezistenci k antibiotikům u vybraných kmenů koaguláza-negativních stafylokoků, analyzovat jejich plazmidy, srovnat je mezi sebou a detekovat na nich geny způsobující tuto rezistenci. Většina kmenů byla rezistentní alespoň na jedno antibiotikum, mnohé kmeny byly rezistentní k většímu počtu antibiotik. Většina analyzovaných kmenů obsahovala také větší počet plazmidů. V případě rezistence k tetracyklinu a erytromycinu bylo detekováno několik genů rezistence. Pomocí restrikčního štěpení byly odhaleny plazmidy shodné u kmenů S. aureus, S. haemolyticus a S. petrasii, což svědčí o jejich horizontálním přenosu.

Abstract: Coagulase-negative staphylococci are mostly known as comensals on the body of both humans and animals. However, they can cause disease, especially in weakened individuals and patients with various medical devices. They are often resistant to antimicrobials and the resistance genes can be carried on mobile genetic elements such as plasmids. Therefore, resistance can be spread onto different bacterial species. The goal of this thesis was to reveal resistance in several strains of coaguase-negative staphylococci, to analyze their plasmids, compare them and detect their resistance genes. Most strains were resistant to at least one antibiotic, many of them to more antibiotics. Most of the analyzed strains also contained a higher number of plasmids. In case of tetracycline and erythromycin resistance, several resistance genes were detected. Restriction cleavage revealed similarity of plasmids in S. aureus, S. haemolyticus and S. petrasii strains, which suggests horizontal transfer of the plasmids.

Keywords: koaguláza-negativní stafylokoky, plazmidy, rezistence k antibiotikům, restrikční analýza, geny rezistence, shoda plazmidů, horizontální přenos, coagulase-negative staphylococci, plasmids, antimicrobial resistance, restriction analysis, resistance genes, plasmid match, horizontal transfer

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Go to top | Current date and time: 27/5/2019 04:01, Week 22 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz