Theses 

Studies on Antimicrobial Resistance in Pathogenic Bacteria – Ing. Pavlína Jelínková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Pavlína Jelínková

Disertační práce

Studies on Antimicrobial Resistance in Pathogenic Bacteria

Studium antimikrobiální rezistence u patogenních bakteriích

Anotace: Bakteriální infekce způsobené patogenními mikroorganismy jsou řazeny mezi jednu ze závažných světových zdravotních problémů. V posledních desetiletích je rezistence bakterií vůči antimikrobiálním látkám považována za hlavní problém v humánní i veterinární oblasti. Disertační práce se zabývá vývojem a hodnocením biologické aktivity antimikrobiálních látek s následným popsáním mechanismu rezistence na antibiotika z molekulárně mikrobiologického hlediska. V experimentální části práce byly pro vývoj nových antimikrobiálních látek a testování jejich inhibičního efektu na bakteriální růst použity nanomateriály, antimikrobiální peptidy, antibiotika a v neposlední řadě kompozity těchto materiálů. Syntetizované antimikrobiální látky byly fyzikálně a chemicky charakterizovány a jejich biologická aktivita byla testována základními mikrobiologickými a molekulárními metodami. Z výsledků je vidět, že vytvořené kompozity mohou překonat stávající mechanismy rezistence vůči léčivým přípravkům, vykazují výbornou biokompatibilitu a v budoucnosti by mohly být uplatněny v klinické praxi.

Abstract: Bacterial infections caused by pathogenic microorganisms are classified among one of the major global health problems. In recent decades, bacterial resistance to antimicrobials has been seen as a major problem in the human and veterinary fields. The dissertation thesis is focused on the development and evaluation of the biological activity of antimicrobial agents, followed by describing the mechanism of antibiotic resistance from a molecularly microbiologically aspects. In the experimental part the nanomaterials, antimicrobial peptides, antibiotics and also the composites from these materials have been used for development of new antimicrobial agents and subsequently tested for their inhibitory effect on bacterial growth. The synthesized antimicrobials were physically and chemically characterized and their biological activity was established by basic microbiological and molecular methods. The results show that the produced composites can overcome existing drug resistance mechanisms, show excellent biocompatibility, and can be used in clinical practice in the future.

Klíčová slova: bakterie, rezistence, antibiotika

Keywords: bacteria, resistance, antibiotics

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/54636 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 03:09, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz