Mgr. Anna Ziklová

Bachelor's thesis

Primary and Secondary Education in USA and China: comparison of approach and purpose

Primary and Secondary Education in USA and China: comparison of approach and purpose
Abstract:
Bakalářská práce s názvem „Primary and Secondary education in USA and China: comparison of approach and purpose,“ se zabývá zkoumáním vzdělávacích systémů v Číně a v USA v návaznosti na neobvykle rychlý a úspěšný růst ekonomiky v Číně. Bakalářská práce srovnává strukturu školských systémů, metody zvolené ve výuce a přístupy studentů ke vzdělání vůbec. Mimo jiné bakalářská práce také zahrnuje porovnání …more
Abstract:
The bachelor thesis entitled ‘Primary and Secondary education in USA and China: comparison of approach and purpose’, is based on the comparison of Chinese and American education as a matter of fast and successful growth of Chinese economy. The bachelor thesis compares and contrasts the structure of educational system, teaching methods and students’ approaches to education in general. Besides the comparison …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: M.A. Michael George
  • Reader: M.A. Ailsa Marion Randall

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta